Flytta ut / uppsägning

Flytta ut / uppsägning

En uppsägning skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om namn, adress, lägenhetsnummer. Använd med fördel uppsägningsrutan på baksidan av ditt hyresavtal.

Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in och är tre månader.  Glöm inte att säga upp eventuell garage- eller parkeringsplats. Vid avflyttning måste lägenheten besiktigas och besiktningstid skall bokas av Dig själv med fastighetsägaren i god tid innan avflyttningsdatumet.

Du behöver också vara beredd att visa upp din lägenhet för eventuella nya hyresgäster. Görs inte detta så kan du bli debiterad hyra för outhyrd lägenhet efter din hyresperiod.

Gör en flyttanmälan i god tid före flytten, så att du säkert får din post till din nya adress. Gör din flyttanmälan på Svensk adressändrings hemsida och även hos Skatteverket

När flyttdatumet närmar sig är det även dags att flytta eventuella telefon & internet abonnemang samt att avsluta ditt El-abonnemang. Kom ihåg att teckna ett nytt elabonnemang på din nya adress. I de flesta fall kan du göra ändringarna i god tid, vänd dig till dina telefon- och elbolag för information. Kontakta kabel TV leverantören för besked om hur du skall hantera din digital TV box som finns i lägenheten.

Du måste ha samtliga utkvitterade nycklar och passertaggar på besiktningen som måste ske absolut senast kl 12.00 den första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Om någon nyckel eller tagg saknas blir du skyldig att betala för låsbyte inkl arbetstid, material samt resor till låssmeden. Observera att du även blir ersättningsskyldig om någon nyckel är trasig/saknas oavsett anledning.

Trasiga glödlampor, lysrör inkl glimtändare är förbrukningsvaror och skall fungera vid lägenhetsbesiktningen. Kolfilter i köksfläkt skall vara nytt och kvitto skall kunna uppvisas vid besiktningen om kolfiltret redan monterats i fläkten för att säkerställa att filtret är nytt.

Vanliga missar är spis/ugn, badrum och fönster och persienner. Glöm inte att dra ut kyl/frys för att kunna städa bakom dessa. Är det brister i städningen vid Er bokade besiktning äger hyresvärden rätt till att ta in egna städentreprenörer för att åtgärda dessa brister på den avflyttande hyresgästens bekostnad. Lämna kvar städutrustning i lägenheten tills besiktningen är avklarad. Vissa mindre brister kan då snabbt lösas  på plats.

Elkontakter för taklampor, sorteringskärl, brandfilt & gardinbeslag tillhör lägenheten.

Kontrollera om du har möjlighet att nyttja RUT avdrag vilket innebär att du kan få möjlighet att få städkostnaden halverad.

Finns det skador i lägenheten som inte kan anses som normalt slitage kan du komma att bli ersättningsskyldig för detta. Hyresvärden använder sig av föregående besiktningsprotokoll i dessa bedömningar. Om du är medveten om att någon skada uppkommit under ditt boende, som du är ansvarig för, ska du naturligtvis själv åtgärda skadan innan du flyttar. Reparationen ska utföras fackmannamässigt. Utförs inte detta av dig så reparerar vi skadorna på din bekostnad.

Grovavfall och möbler mm får inte kastas i fastighetens utrymmen utan skall transporteras bort av Dig själv till EEMs återvinningsstationer. Lämnas avfall i fastighetens utrymmen kommer du att bli debiterad för faktisk kostnad för borttransporten..

Flytta ut / uppsägning