Hemförsäkring

Hemförsäkring

Att teckna en hemförsäkringen är ytterst viktigt.

Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring så fort du flyttar in i lägenheten. Du förbinder även dig att göra det redan när du skriver under hyreskontraktet.

Du behöver en hemförsäkring, även om du tycker att det du äger inte är så mycket värt eller om du har en tillfällig bostad. Förutom ersättning för ägodelar som stjäls eller förstörs ger hemförsäkringen rätts-, ansvars- och överfallsskydd. De flesta hemförsäkringar innehåller även ett reseskydd. Blir du indragen i en rättstvist kan rättsskyddet täcka kostnaderna för juridisk hjälp upp till ett visst belopp. Saknar du en hemförsäkring kan det bli mycket kostsamt om olyckan är framme.

En hemförsäkring kan vara mer eller mindre omfattande förutom att den ger ersättning för skador på bostaden. Ansvarsskyddet gäller om du råkar skada andras egendom. Överfallsskyddet täcker utgifter om du blir överfallen, som läkarvård, ersättning för förlorad arbetsinkomst och en engångssumma om du blir invalidiserad. En allriskförsäkring, i vardagligt tal även kallad drulleförsäkring, är ett komplement till hemförsäkringen och ger ett utökat skydd för dina saker. Den gäller till exempel om du snubblar och tappar kameran i sjön. En olycksfallsförsäkring ersätter kostnader för läkarvård om du blir skadad i en olycka. Blir du invalidiserad, kan du få ett engångsbelopp för så kallad medicinsk invaliditet mm.

Välj en försäkring som motsvarar dina behov.

Kolla upp om du har en hemförsäkring som ingår i fackföreningsavgiften vilket inte är ovanligt. Att ha dubbel hemförsäkring ger dig inte mer i ersättning. Normalt gäller en hemförsäkring för alla som är folkbokförda och bor på samma adress och har gemensamt hushåll.

Konsumenternas vägledning om hemförsäkringar [läs mer]

Hemförsäkring