Tapetsering och målning i lägenhet

Tapetsering och målning i lägenhet

När det gäller målning och tapetsering i våra lägenheter så har fastighetsägaren fastslagit en policy att vi har vit färg på alla väggar, tak och tapeter för att det skall passa merparten av våra hyresgäster.

Är lägenhetens väggar och tak i ett godtagbart skick vid inflyttning så utför fastighetsägaren ingen renovering enbart för att förändra befintlig färgsättning/fondvägg men om & när en renoveringen väl sker så blir det i vit färg med nyans 0500 både på vägg/tak och foder/lister.

Tidigare så har vi tillmötesgått allas önskemål och målat och tapetserat i önskade färger men senare vid omflyttningar så passar färgen sällan den nya hyresgästen som då vill ändra färgsättningen till sin” kulör.

Dock så är det inget som hindrar hyresgästen från att måla i önskad färg men du behöver vara medveten om att det måste målas vitt den dag du väljer att flytta ifrån lägenheten och att du behöver ett skriftligt medgivande på den åtgärd du önskar utföra.

Viktigt att tänka på också när man utför målning & tapetsering själv så måste det bli yrkesmässigt utfört så att det inte kommer målarfärg på lister och elkontakter samt att kanten mot taket blir spikrakt och inte flammigt annars kan du bli ersättningsskyldig för återställningen. Det är fastighetsägaren som gör den yrkesmässiga bedömningen på hur arbetet är utfört.

Ett tips i all välmening är att vara försiktig med div håltagningar i väggar. Oftast överdimensionerar hyresgästen pluggens storlek för att hänga upp mindre saker på väggarna vilket skapar fula hål i väggarna som kan medföra att hela rummet måste renoveras. Många gånger räcker det med att slå i smala stålspikar som är inslagna i ca 45 graders vinkel för att orka bära ganska stora tavlor och dessa stålspikar kan lätt demonteras utan att förstöra tapet och vägg.

I badrummet så är det absolut förbjudet att utföra egna håltagningar då det finns ett tätskikt som inte får perforeras. Håltagning i våtutrymme kan ställa till med enormt dyra vattenskador som hyresgästen då blir ersättningsskyldig till.

Överväger du en egen övrig åtgärd i din lägenhet så kontakta alltid hyresvärden för konsultation och att erhålla ett skriftligt godkännande innan åtgärden skall genomföras.

Tapetsering och målning i lägenhet