Parabolantenn

Parabolantenn

Kabel tv finns redan i lägenheten så vi ser helst att ni nyttjar denna tjänst och inte använder en egen parabol.

Skall ni använda en parabol så måste ni inhämta ett skriftligt tillstånd från fastighetsägaren.

Förbehållet för att tilldelas ett sådant är att parabolen placeras innanför den egna balkongens räcken dvs ingen del av parabolen får sticka ut från balkongräcket samt att ingen håltagning och montering sker på fasaden eller i balkongräcket. Montage på en stolpe stående i en tung betongfot är det alternativet som brukar fungera bäst.

Håltagning i väggen för antennkabeln skall göras i samråd med fastighetsskötaren.