Parkering & garage

Parkering & garage

P-plats kan du få genom att anmäla ditt intresse till Mark AB i Västerås och Egeryds AB i Eskilstuna som då sätter upp dig på en kölista. Meddela om du vill ha en parkeringsplats med el eller inte. På Karlsgatan 32 finns det även garageplatser i centralgarage att hyra.

Om du hyr en plats som har el så får också kvittera ut en nyckel till motorvärmarskåp. Den styrs av en timer där du ställer in din beräknade avresetid.

Vintertid sköter hyresgästen själv om snöskottning och sandning vid respektive p-plats.

Övrig parkering på gården är inte tillåten. SECURITAS Bevakningstjänst sköter övervakningen och utdelar parkeringsavgifter vid överträdelser i Västerås.

Kontakta hyresvärden för aktuella priser och tillgång.

Grundregeln för att hyra ett garage, carport eller en parkeringsplats är att du måste vara hyresgäst i fastigheten. Finns det dock ingen kö på dessa platser så kan avsteg från den grundregeln komma i fråga tills förhållandena ändras. Dessa kontrakt hanteras alltid separat skilt från hyresavtalet på din lägenhet.

Parkering & garage