Förråd

Förråd

Till lägenheten ingår det minst ett förråd. Förrådet skall alltid hållas låst även om det inte används. Det är inte tillåtet att använda någon annans förråd än det man har blivit tilldelat även om det står ett tomt och olåst förråd i närheten.

Är ditt förråd beläget i källaren så ställ inget värdefullt eller av organiskt material direkt på golvet. Vid en ev översvämning i källaren så kan vatten stiga upp och förstöra det som står direkt på golvet. De flesta källare har normalt också en naturlig markfukt som riskerar att förstöra organiskt material om saker står direkt på betonggolvet.

Vi rekommenderar att en eller flera plastbackar används för att få bort sakerna från betongytan. Se till att göra detta redan idag så att det inte blir bortglömt!!!

Alla ev skador som uppkommer i ett förråd, oavsett orsak, skall anmälas direkt till ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring och Sybro Fastigheter lämnar ingen ersättning i dessa ärenden.

Om du ej hittar ditt förråd eller om det är låst kontakta oss så kan vi hjälpa dig. I förråden får inte brandfarliga vätskor eller gasol förvaras. Inte heller bildäck är tillåtna pga den enorma rökutveckling som de orsakar vid en eventuell brand. Det finns ett flertal firmor som erbjuder lagring i däckhotell.

När du flyttar till annat boende så måste förrådet vara urplockat och städat.

Förråd