Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. Om du inte skall nyttja din lägenhet under en viss period finns möjligheten att hyra ut lägenheten i andra hand.  Det kan vara aktuellt om du t ex ska arbeta eller studera på annan ort.

Man måste ha Sybro fastigheters skriftliga tillstånd för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin hyreslägenhet utan lov riskerar att förlora den. Vid andrahandsuthyrning prövas varje fall individuellt och det måste vara ett tidsbegränsat avtal.

Villkoren som gäller för andrahandsuthyrning är att du som förstahandshyresgäst står ansvarig för lägenheten, både ekonomiskt så att hyran blir betald och vid eventuella skador och störningar. Läs mer om den nya lagen som trädde i kraft 2018-10-01 här

Om du under perioden skulle befinna dig utomlands krävs att du skriver en fullmakt till någon som företräder dig i dina hyresangelägenheter under tiden du är borta.

Andrahandshyresgästen äger ingen rätt att bo kvar i lägenheten efter att andrahandsuthyrningen är slut och inte heller om andrahandshyresgästen har bott en längre tid i lägenheten har han eller hon inte rätt att ta över förstahandskontraktet. Detta är bara möjligt när förstahandshyresgästens avtal har upphört och fastighetsägaren frivilligt väljer att teckna avtal med just den som har hyrt lägenheten i andra hand.

Var noga med att kontrollera upp reglerna för hemförsäkringen. Förstahandshyresgästens hemförsäkring täcker inte en andrahandshyresgäst. Du bör se till att din hyresgäst har en egen hemförsäkring. Det kan vara en bra idé att ange i hyreskontraktet att andrahandshyresgästen är skyldig att teckna en hemförsäkring.

 Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning samt kontrakt för andrahandsuthyrning finns att få av hyresvärden.

Andrahandsuthyrning