Ordningsregler

Ordningsregler

För att alla ska trivas och vara nöjda med sitt boende behövs regler och att man visar varandra hänsyn.

Hyreslagen har en paragraf som handlar om ”ordning, sundhet och gott skick” som alla hyresgäster måste följa. I ett flerfamiljshus får man alltid vara beredd på att grannarna hörs ibland. Äldre hus är mer lyhörda än moderna hus som byggs idag.

Kom gärna överens med grannarna om vad som är acceptabel volym på TV och andra ljudmaskiner.  Det ska vara tyst i huset mellan kl 22:00 och 07:00. Glöm alltså det här med efterfester.

Kommer du hem sent, gå tyst in i din lägenhet och undvik att duscha, spola vatten och sätt inte på musik. Ta hänsyn till grannarna när du vistas ute i trapphuset, speciellt sent på kvällen.

Störs du av dina grannar, ring i första hand på och tala vänligt om vad som är fel. Upprepas detta trots att du sagt till – kontakta hyresvärden under kontorstid så får vi sedan kontakta den störande personligen. Om du som hyresgäst orsakar en kostsam jourutryckning gällande störningar i boendet så kommer du att bli krävd på motsvarande belopp.

Försök medverka till att miljön utanför lägenheten är lika välskött och trevlig som inne. Trapphus, planteringar, lek- och uteplatser och gräsmatta mm  är till för alla hyresgäster. Säg till om du ser någon som förstör. Skadegörelse ger onödiga hyreskostnader för alla i långa loppet.