Avfallshantering

Avfallshantering

I denna fastighet tillämpas avfallssortering. Du förbinder dig att följa gällande regler i fastigheten om att sortera ditt hushållsavfall i samma stund som du skriver på ditt hyreskontrakt. Vi sorterar vårt avfall med tanke på miljön men också med anledningen av att försöka dämpa hyreshöjningstakten i framtiden.

Sorteringen fungerar bäst om det sker direkt under diskbänken i lägenheten. Skaffa så många kärl som är nödvändigt för att alla avfallslag skall kunna kan sorteras direkt. . Sybro Fastigheter håller med 3 st kärl i många av våra fastigheter.

Grovsopor och skrymmande avfall måste dock hyresgästen själv transportera till kommunens uppsamlingsplatser, se också Grovsopor

Förvara inte din soppåse utanför din dörr i trapphuset. Förutom lukt så tenderar soppåsarna att läcka och förstör golvytan. Var vänlig och respektera detta.

Matfett får inte hållas ut i avloppet utan sorteras i plastflaska eller matavfallspåse. .

Fett som hälls ut i avloppet bildar hårda klumpar som kan orsaka stopp vilka leder till översvämningar, hemma hos dig, hos grannen eller längre bort i ledningsnätet.

Några vanliga felsorteringar -och hanteringar som sker är följande:- Metallburkar och glasflaskor i plastpåse där plastpåsen slängs med i kärlet. Häll ur innehållet i rätt kärl och lägg plastpåsen i ”Plastprodukter”.- Bag in box kartonger och skokartonger mfl läggs ner ovikta i pappersförpackningar. Vik ihop även mjölkförpackningar så tar de mindre plats. 

Julgranar får inte kastas i avfallskärlen utan måste transporteras bort till avfallsstationen.

Eskilstuna

På EEM miljös hemsida kan du hitta sorteringsguider hur avfallet skall sorteras

Västerås

På Vafab miljös hemsida kan du hitta sorteringsguider hur avfallet skall sorteras.