Grovsopor

Grovsopor

Vid flytt kan det bli en del grovsopor. Det är absolut förbjudet att lämna grovsopor i soprum, källare eller på vinden.

Sybro Fastigheter ombesörjer ej detta och det är hyresgästens ansvar att transportera bort sitt eget grov avfall. Har ni inte möjlighet att utföra detta så kontakta hyresvärden som kan erbjuda hjälp till med detta mot ekonomisk ersättning.

Eskilstuna

Eskilstuna har en återvinningscentral på Lilla Nyby och Retuna på Folkestaleden där du kan lämna dina grovsopor. Mer information finns på Energi och Miljös hemsida.

Västerås

Västerås har ett antal återbruksstationer där du kan sortera och lämna dina grovsopor. Mer information finns på Vafab miljös hemsida.