Inflyttning

Inflyttning

Adressändring
Här kan du göra flyttanmälan och anmäla adressändring, eftersända posten permanent eller tillfälligt samt lagra posten.

Elektricitet
Alla hyresgäster har ett eget abonnemang. För att vara säker på att ha el vid inflyttning, anmäl din nya adress och lägenhetsnummer senast en vecka innan du ska flytta in. Du anmäler detta till Mälarenergis eller Eskilstuna Energi och miljö kundservice. (Glöm inte heller bort att säga upp ditt gamla el-abonnemang.)

Kabel-TV 
Vi använder oss av Telenor (se fliken kabel TV). Kontakta dem och anmäl din inflyttning så att du får en dekoder och kort hemsänt till dig.

Hemförsäkring
Vi rekommenderar starkt att du har en gällande hemförsäkring. Hemförsäkringen omfattar samtliga medlemmar i din familj och täcker förutom skador på dina ägodelar, även sådana som kan drabba fastigheten.

Förråd
Förråden är belägna antingen i källaren eller på vinden och är märkta med ditt lägenhetsnummer. De måste låsas med ett eget hänglås. Ställ inga värdesaker i förråden och förvara inget direkt på golvet.

Besiktning av lägenheten
I samband med att den tidigare hyresgästen flyttar ut besiktigas lägenheten. Det är viktigt att skador som kan finnas i lägenheten finns med i protokollet så du inte blir ansvarig för dem vid framtida utflyttning. Se även fliken Tapetsering

Emballage & Avfall
Vid inflyttning så är det vanligt att nya möbler mm inhandlas vilket genererar mycket emballage. Tänk på att inte fylla sophuset med stora kartonger fyllda med frigolit. Sortera frigolit och plast samt vik ihop wellpappkartongerna så att de blir platta. Tack på förhand

Inflyttning