Fastighetsjour

Fastighetsjour

Om en hyresgäst tillkallar fastighetsjouren i onödan så debiteras denna kostnad till berörd hyresgäst.

Exempel på händelser som inte godkänns som akut är stopp i handfat och strömlöst i enstaka rum. Vattenläckage som riskerar att skada fastigheten skall omedelbart anmälas till fastighetsjouren.

Störs du av dina grannar, se fliken trygghetsjouren.

Eskilstuna

Om det uppkommer fel efter kl 16:00 – 07:00 eller helgdagar av akut art som absolut inte kan vänta till nästkommande normal arbetsdag så skall fastighetsjouren tillkallas på telefon 016- 120 400. Viktigt att uppge namn, adress och hänvisa till Egeryds avtalet.

 

Västerås

Om det uppkommer fel efter kl 16:00 – 07:00 eller helgdagar av akut art som absolut inte kan vänta till nästkommande normal arbetsdag så skall fastighetsjouren tillkallas på telefon 021 31 45 50.