Fastighetsjour

Fastighetsjour

Fastighetsjouren tillkallas endast till för brister som inte kan vänta tills nästkommande vardag samt också riskerar att skada lägenheten eller fastigheten i övrigt. Om en hyresgäst tillkallar fastighetsjouren utöver dessa kriterier så debiteras denna utryckningskostnad (ca 2 – 3.000 kr) till berörd hyresgäst som påkallat jour utryckningen.

Exempel på händelser som inte godkänns som akut är stopp i handfat och strömlöst i enstaka rum. Vattenläckage som riskerar att skada fastigheten skall alltid omedelbart anmälas till fastighetsjouren.

När det gäller trasig kyl och frys så åtgärdas det på jourtid bara vid långhelger annars åtgärdas detta nästkommande vardag. Spara alla kyl och frysvaror så ersätter Sybro Fastigheter de varor som skadats pga fel på kyl och frys.

Störs du av dina grannar, se fliken trygghetsjouren.

Eskilstuna

Om det uppkommer fel efter kl 16:00 – 07:00 eller helgdagar av akut art som absolut inte kan vänta till nästkommande normal arbetsdag så skall OCAB,s fastighetsjour tillkallas på telefon 070- 981 4970. Viktigt att uppge namn, adress och hänvisa till Egeryds avtalet. Ange Sybros lägenhetsnummer som sitter på lägenhetsdörren.

 

Västerås

Om det uppkommer fel efter kl 16:00 – 07:00 eller helgdagar av akut art som absolut inte kan vänta till nästkommande normal arbetsdag så skall fastighetsjouren tillkallas på telefon 010-470 57 70. Viktigt att uppge namn, adress och ange Sybros lägenhetsnummer som sitter på lägenhetsdörren.