Elektricitet

Elektricitet

Alla hyresgäster har ett eget abonnemang. För att vara säker på att ha el vid inflyttning, anmäl din nya adress senast en vecka innan du ska flytta in.

Se till att du får ett rörligt eller fast el-avtal och inte går på ett tillsvidareavtal vilka är oskäligt dyra.

När du flyttar in i lägenheten så bekanta dig med el-centralen så att du vet var du skall leta om strömmen försvinner. Har du automatsäkringar eller jordfelsbrytare? Ibland är det vanliga porslins säkringar så se till att du har sådana hemma ifall någon går sönder. I vissa fall kan el-centralen vara belägen i ett skåp ute i trapphuset.

Byter du säkring eller fäller upp en automat säkring/jordfelsbrytare och den omedelbart löser ut igen så börja med att koppla ur den sista elektriska apparaten som du anslöt. Den absolut vanligaste orsaken till detta är att ex vis en brödrost eller kaffebryggare har gått sönder.

Viktigt att komma ihåg är att om du inte har gjort denna kontroll och ändå ringer ut fastighetsjouren så får du själv stå för alla utrycknings -och ev jourkostnader.

Eskilstuna

Du anmäler detta till Energi och miljö kundservice på tel. 016-10 60 60.

Västerås

Du anmäler detta hos Mälarenergi  kundservice på tel. 021-39 50 50.