Dödsfall

Dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid.

Om ni båda står på hyresavtalet och du som efterlevande önskar bo kvar i lägenheten kontaktar du kontoret  för omskrivning av kontraktet så att endast ditt namn står på hyresavtalet. Om din respektive har avlidit och du känner att du behöver byta till en mindre och/eller billigare lägenhet kan vi erbjuda förtur i kön.

Är du släkting till någon som gått bort så behöver du ha ett dödsfalls – och vårdnadsintyg som styrker att du är behörig att företräda dödsboet och för att kunna säga upp ett hyresavtal.

När en frånfälle inträffar så är det mycket man behöver tänka på och vi rekommenderar att ni besöker Efterlevandeguiden för att få så mycket information som möjligt

Dödsfall