Huskurage

Huskurage

Sybro fastigheter har valt att vara en del av Huskurage som ett sätt att förebygga våld i nära relationer. I Sverige dödas årligen över 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Eftersom våld ofta förekommer bakom stängda dörrar kan det vara svårt att upptäcka, men också svårt att veta vad man ska göra vid misstanke om våld.

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Huskurage har tagit fram en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

Huskurage`s policy kommer att sättas upp i trapphusen och vi har också valt att dela ut boken ”Huskurage – från oro till omtanke” som ett stöd för att veta hur man kan agera som medmänniska och granne vid misstanke om våld.

Huskurage är stöd till civilkurage i husen där vi bor!

Huskurages policy 

Enkla steg för att hjälpa en utsatt granne. Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig att:

  1. Knacka på hos grannen. Du behöver inte stå kvar om det känns otäckt.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla, du kan vara anonym
  4. Om du känner allvarlig oro för att ett barn far illa-kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Huskurage