Sybro fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Eskilstuna och Västerås. Vår affärsidé är att genom långsiktig förvaltning och förädling skapa ett attraktivt boende med nöjda hyresgäster. Vi arbetar efter ledorden kvalitet och ett brinnande engagemang utöver det vanliga.

Sybro har idag 10 hyresfastigheter med 233 lägenheter i Västerås och Eskilstuna. Alla är belägna i lugna områden med gångavstånd till både city och grönområden.  Lägenheterna har löpande renoverats för att hålla en bra standard.

Vi arbetar med energibesparande åtgärder och tillhandahåller möjligheten till avfallssortering på de flesta fastigheter för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en hög ambitionsnivå med att snabbt serva våra hyresgäster och att alla skall trivas i sitt boende hos oss.

Vi är fyra stycken som arbetar med fastigheterna, Ulrika Arver, Daniel Pettersson, Viktor Gabrielli, och Tommy Daniels.

Sybro Fastigheter är medlem i Fastighetsägarna som också sköter hyresaviseringarna på samtliga fastigheter.