Nycklar & taggar

Nycklar & taggar

Samtliga utkvitterade nycklar (lägenhet, tvätt och post) & passertaggar skall finnas på plats till den beställda avflyttningsbesiktningen. Är du osäker på hur många nycklar du har kvitterat ut så kontakta oss i god tid så får du en kopia på nyckelkvittensen som alltid skrivs på vid nyckelutlämnandet.

Tänk på att om en utlämnad nyckel inte återlämnas så måste låscylindern samt alla lägenhets nycklar nytillverkas. Dessa kostnader inkl arbete, material och resor som kommer att faktureras dig som hyresgäst.

Vi måste säkerställa att den nya hyresgästen kan vara trygg med att det inte finns några nycklar på vift till lägenheten och oavsett anledning till hur och var nycklarna har försvunnit så byts låscylindern ut på er bekostnad om det saknas minst en nyckel.

Det finns ett antal leverantörer av nyckelbrickor ex SSF eller Key Code som avsevärt ökar chanserna att få tillbaka dina nycklar om du skulle råka tappa bort dem. Vi rekommenderar att ni införskaffar dessa brickor framförallt om ni har små barn som har egna nycklar.

Var uppmärksam på att inte teckna er för längre abonnemang än ett (1) år i taget.

Passertaggar till RCO systemet kostar 250:-/st om de har försvunnit, förstörts eller om man vill ha fler taggar förutom de 3st som ingår i hyran. Då ingår inköp, programmering och utlämning. Ett Swish nummer medföljer taggen för smidig betalning. Det förekommer att en tagg kan sluta fungera utan egentlig anledning och då byts den taggen ut kostnadsfritt. Den ej fungerande taggen lämnas tillbaka innan den nya erhålls så att vi vet att vi spärrar rätt tagg i passersystemet.

KOM IHÅG att i de fastigheter där vi har passersystem så kommer du inte in i fastigheten utan passertagg . Nycklarna fungerar inte i entrédörrarna.

Elektroniska lås typ Yale Doorman får inte monteras på lägenhetsdörrarna då jour och räddningstjänst måste kunna använda fastighetens huvudnyckel vid nödsituationer.

Nycklar & taggar