Trapphus

Trapphus

Trapphuset är en utrymningsväg och får inte blockeras.

Barnvagnar, cyklar, leksaker och skor får absolut inte förvaras i detta utrymme. Rökutvecklingen är snabb och kraftig vid brand i t.ex en barnvagn. Cyklar kan också förstöra färgen på väggarna genom nötning.

Något som är absolut förbjudet är att ställa ut soppåsar på golvet. Det har förekommit visst läckage från dessa som i sin tur förstört golvet samt genererat dålig lukt.

Tänk på att det ekar i trapphus och att ljud kan lätt höras in i lägenheterna. Respektera dina grannar.

Om du vill sätta upp juldekorationer på din lägenhetsdörr så sätt inte en spik mitt i dörren. Spika i ovankant och häng ner ett snöre så slipper dörren bli förstörd.

Hjälp oss att hålla entrédörren stängd och ställ inte upp dörren så att obehöriga kan komma in i trapphuset.

Vintertid, om fastighetsskötaren inte har hunnit skotta undan snön efter ett nattligt snöfall, så sparka gärna undan lite snö med foten så att inte dörren “släpar” med sig snön in i tröskeln. Då förblir dörren olåst.