Trapphus

Trapphus

Trapphuset är en utrymningsväg och får inte blockeras.

Barnvagnar, cyklar, leksaker och skor får absolut inte förvaras i detta utrymme. Rökutvecklingen är snabb och kraftig vid brand i t.ex en barnvagn. Cyklar kan också förstöra färgen på väggarna genom nötning.

Något som är absolut förbjudet är att ställa ut soppåsar på golvet. Det har förekommit visst läckage från dessa som i sin tur förstört golvet samt genererat dålig lukt.

Tänk på att det ekar i trapphus och att ljud kan lätt höras in i lägenheterna. Respektera dina grannar.

Om du vill sätta upp juldekorationer på din lägenhetsdörr så sätt inte en spik mitt i dörren. Spika i ovankant och häng ner ett snöre så slipper dörren bli förstörd.

Hjälp oss att hålla entrédörren stängd och ställ inte upp dörren så att obehöriga kan komma in i trapphuset.

Vintertid, om fastighetsskötaren inte har hunnit skotta undan snön efter ett nattligt snöfall, så sopa gärna undan lite snö med sopkvasten som häner vid alla våra entréer så att inte dörren ”släpar” med sig snön in i tröskeln. Då kan dörren bli olåst pga av packad snö och is mellan dörrblad och tröskel.

Trapphus