Balkong

Balkong

Vi får ofta frågan om det är tillåtet att grilla på balkongen. Utgångspunkten är att det är förbjudet men vi vill ändå låta möjligheten finnas så länge aktiviteten inte stör grannarna. Uppstår det problem för dina grannar så hänvisar vi grillaktiviteten till gården.Det man kan prova är att endast använda el -eller gasolgrill då en kolgrill genererar alltför mycket rök. Ha en öppen dialog med dina grannar om detta och respektera grannen om de upplever obehag.

Detsamma gäller rökning som är det absolut vanligaste trätoämnet grannar emellan då cigarettrök har en tendens att leta sig in i andras bostäder.. Respektera era grannar i dessa frågor. Fimpar får absolut inte kastas ut från balkongen.

Håll balkongen välstädad och se till att det inte uppkommer fågelbon om balkongen inte används under en längre tid. Vintertid är du skyldig att tillse att balkongen hålls snö & isfri. Snöskyffel kan lånas av hyresvärden.

Blomlådor får inte hängas på utsidan balkongen p g a fallrisken. Fastighetsägaren har ansvar för att det du sätter upp inte skadar människor eller egendomar.

Observera också att matning av fåglar från balkongen inte är tillåtet. Vissa fastigheter har ibland under vissa tider besök av kajor och duvor. Här krävs att man som hyresgäst har kontinuerlig tillsyn över balkongen annars riskerar man att få ett duvbo med ibland kraftig nedsmutsning som följd. Det åligger hyresgästens ansvar att detta inte sker. Kommunen hade tidigare skyddsjägare som kunde ta sig an detta men den tjänsten verkar ha upphört.

Här följer tips på hur man kan göra för att hålla duvor borta.

Trätrall går bra att använda som golv på balkongen. Undvik gröna eller grå mattor som tyvärr binder fukten till balkongplattan och kan på sikt orsaka allvarliga skador på balkongkonstruktionen. Betongplattan får aldrig  en chans att torka ur på ett bra sätt. Dessa mattor binder fukten och betongen är alltid blöt vilket kan generera i korrosionsskador på armeringsjärnen i balkongplattan.

Parabol hanterar du enligt följande, [läs mer]

Balkong