Energideklaration.

april 18, 2018

Nu har samtliga fastigheter inom Sybro genomgått den lagstadgade energideklarationen som utförs var 10:e år. Information om denna finns hos Sybro, Boverket och ett anslag om detta kommer också att sättas upp på informationstavlorna i trapphusen.