OVK besiktning

april 19, 2018
Kategori: Aktuellt | Västerås

En OVK besiktning med godkänt resultat har under mars månad genomförts på Karlsgatan 32, Drottninggatan 34-36 samt Föreningsgatan 18-20 i Västerås. Protokollen finns hos Sybro och Västerås byggnadsnämnd samt att anslag kommer att sättas upp i de aktuella trapphusen. Vi påminner alla om vikten av att inte stänga igen tilluftsventilerna i fönstren vilket försämrar ventilationsfunktionen.