Fönsterbyten på Föreningsgatan 18-20 i Västerås

april 18, 2018
Kategori: Aktuellt | Västerås

Nu är arbetena igång med att byta samtliga fönster -och fönsterdörrar på Föreningsgatan 18-20 i Västerås. Det är Bratex AB som tillsammans med Enomic fönster AB från Örebro som fått förtroendet att utföra uppdraget. Leverantören handhar aviseringen till samtliga hyresgästen. Entreprenaden beräknas vara klar under V18