Hyresbetalning via Autogiro

februari 9, 2016
Kategori: Aktuellt | Västerås

Det finns nu möjlighet att betala hyran via autogiro för samtliga fastigheter i Västerås, kontakta någon av nedan för att få en medgivandeblankett.

Mattias Holmberg 070-680 14 75  mattias.holmberg@sybro.se

Britt-Marie Moilanen 021-41 04 38  Britt-Marie.Moilanen@fastighetsagarna.se