Förändring inom Sybros fastighetsförvaltning

december 15, 2016

Information om förändringar inom Sybros fastighetsförvaltning.

För er information så kommer Mattias Holmberg att gå vidare till andra uppdrag i fastighetsbranschen samtidigt som vår fastighetsskötare Daniel Georgsson kommer att gå tillbaka till sitt gamla arbete 3 april.

From den 1 januari 2017 så kommer Mark som redan är välbekanta i våra fastigheter i Västerås att tillsvidare utföra tillsyner, snöröjning och övrigt underhåll samt ta emot felanmälningar, uppsägningar av lägenheter och utföra tillhörande lägenhetsbesiktningar.

I Eskilstuna så sköter Egeryds förvaltning fastigheten som tidigare.