Fastighet -och störningsjour i Västerås

september 28, 2021
Kategori: Västerås

From 28 september 2021 så kommer Securitas att överta ansvaret för fastighetsjouren, samt hantera alla störningsärenden och parkeringsövervakningen på samtliga Sybros fastigheter i Västerås. Vi tackar Nokas Security för deras tid som varit.

Securitas kommer att fortsätta använda LT konsult som bakjour för de praktiska arbeten som kräver specialkompetens och utrustning.

Securitas fastighetsjour nås på 010-470 57 70 och skall endast tillkallas för brådskande ärenden som riskerar att orsaka skada i lägenhet eller i fastigheten samt störningsärenden. Övriga fel skall felanmälas dagtid till Markbolagen AB