Att tänka på efter en lång och varm sommar !!!

juli 23, 2018

Vi har haft en ovanlig varm sommar i år som också torkat ut jord och mark. När en lång värmeperiod går mot sitt slut så brukar det alltid sluta med kraftiga åskskurar och störtregn. Marken är nu så torr och sväljer inget vatten så det blir alla vattenledningssystem och alla lågpunkter som får ta emot stora vattenmängder.

Det är alltså en stor risk att källare kan bli översvämmade, antingen att det rinner in vatten utifrån eller att nivåerna stiger i ledningssystemen, så att vattnet kan trycka upp ur golvbrunnarna i källaren.

Vi uppmanar alla hyresgäster att vidtaga åtgärder för att skydda er egendom om detta nu skulle ske.

Förvara ingenting som kan tänkas bli vattenskadat direkt på golvet i era källarförråd. Använd plastbackar eller liknande så att era saker kommer upp någon decimeter eller två från golvet.

Var också väldigt försiktiga med att åka hemifrån med öppna fönster och balkongdörrar. Kommer det ett slagregn så kan det bli stora skador om det regnar in på golvet. Ni som har takfönster måste stänga dessa när ni lämnar lägenheten.