Tvättmaskin i lägenhet

Tvättmaskin i lägenhet

Vissa lägenheter har förberetts så att hyresgästerna skall kunna ansluta en egen tvättmaskin i badrummet för tvätt i mindre och enklare omfattning. typ underkläder och strumpor. Övrig tvätt hänvisas till fastighetens tvättstuga som har anpassad ventilation för detta.

Installationen av tvättmaskinen måste dock göras fackmannamässigt och el installationen måste göras av en behörig fackman. Risken för följdskador är stora om du gör detta utan de nödvändiga kunskaperna. Det brukar också vara ett krav från försäkrings-bolagen för att också hemförsäkringen skall gälla fullt ut.

Om du vill installera en egen tvättmaskin hemma tänk på följande.

  1. Kontrollera att det finns förberedda anslutningar till el, vatten och avlopp avsedda för tvättmaskin i badrummet. Om inte, kontakta din hyresvärd innan du påbörjar ett montage.
  2. Anlita en behörig elektriker för elinstallationen.
  3. Anslut tvättmaskinen till kallvattenledningen. Säkerställ att det inte läcker
  4. Led avloppsvattnet direkt till det avlopp som finns avsett för tvättmaskinen. Avloppsvatten får inte tömmas i badkar, handfat eller toalett eftersom vissa ytor kan ta skada.
  5. Avloppsslangen ska ledas över tvättmaskinens vattennivå. Annars finns risk för att vattnet rinner ur maskinen när den är igång.
  6. När tvättmaskinen inte är igång ska vattnet vara avstängt.

Respektera grannarna och tvätta eller torktumla inte senare än 22:00. Häng inte tvätt på tork i badrummet som oftast är ett litet utrymme som lätt får hög luftfuktighet.

Tvättmaskin i lägenhet